Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Evangelisation i Sverige och Svenska Bibelsällskapet

Denna rikskollekt delas lika mellan Evangelisationsfonden eller ett specifikt evangelisationsprojekt i den svenska unionen och Svenska Bibelsällskapet, där Adventistsamfundet är medlem.

24 jan 2015