Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Evangelisation & Bibelssällskapet

Med anledning av att det idag är Bibelns dag går halva rikskollekten till Svenska Bibelssällskapet där Adventistsamfundet är en av huvudmännen. Den andra halvan går till evangelisationssatsningar i Sverige.

26 jan 2013