Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Rikskollekt den 2 oktober

Rikskollekten som tas upp i våra församlingar den 2 oktober går till Ekebyholmsskolan.

En kristen internatskola i Sverige är något mycket unikt! Många förvånas över att Ekebyholmsskolan är så stor, ligger så vackert och fungerar så väl sedan 1932 – med ett slott från 1600-talet! Förvånande är också att vi lyckas hålla mycket lägre internatavgifter än andra internatskolor. För att klara det och hålla vårt internat öppet för alla är vi beroende av vårt samfunds och våra medlemmars ekonomiska stöd alltsedan 1932. Nu vill vi tacka er alla för denna generositet, som ger oss mod att lita på ert fortsatta stöd och era förböner. Varmt tack på förhand!

 

Tack att du vill skänka en gåva den 2 oktober då vi tar upp en rikskollekt i våra församlingar som går till Ekebyholmsskolan. Om du inte har möjlighet att vara med och ge då, går det också bra att skicka in en gåva till Adventistsamfundet, plusgiro 15 13 78-7. Märk talongen ”Ekebyholmsskolan”.

 

Tack för att du vill vara med och ge!