Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender

Dela

Rikskollekt: Adventist Mission

Adventist Mission är en avdelning i generalkonferensen som planerar och samordnar missionsinsatser i världen. (10 april internationellt.)

8 maj 2021

Internationell webbsida för Adventist Mission