Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender

Dela

Rikskollekt: Adventist Mission

Adventist Mission är en avdelning i generalkonferensen som planerar och samordnar missionsinsatser i världen. (13 april internationellt.)

4 maj 2019

Rikskollekterna som tas upp för Adventist Mission stöttar evangelisation i frontlinjen i länder som tidigare inte nåtts liksom i hektiska storstäder. Med gåvorna byggs och underhålls skolor, grundas församlingar och publiceras litteratur på hundratals språk. I korthet, missionsgåvorna gör allt det som inte tiondegåvorna kan göra.

Läs mer på adventistmission.org