Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventist Media

Dela

Rikskollekt: Adventist Media

Adventist Media är den avdelning som producerar denna hemsida, böcker, tidskrifter, broschyrer och videomaterial för medlemmar och församlingar att använda i arbetet med att nå ut, vinna människor för Jesus Kristus och växa andligt. Rikskollekten delas med Adventist World Radio (AWR) som driver samfundets radioverksamhet i hela världen.

2 mar 2013

I Adventist Media ingår Adventistsamfundets bokförlag, Skandinaviska Bokförlaget.

Missionären är en av de tidskrifter som Adventist Media tar fram och som skickas ut gratis till alla medlemshushåll för att hålla dem informerade om verksamheten och nyheter i Adventistsamfundet. Även om den skickas utan kostnad, så kostar den att producera. Så alla frivilliga gåvor är välkomna och Missionären är bara en anledning.

Så stöd rikskollekten till Adventist Media och Adventist World Radio den 2 mars!