Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Rikskollekt

Rikskollekt: ADRA Sveriges katastroffond
Dela

Rikskollekt: ADRA Sveriges katastroffond

ADRA Sveriges katastroffond står redo när medel behövs för någon angelägen och akut humanitär kris i världen.

9 apr 2022

Märk din gåva "Katastrof".

Swish: 900 72 12

Eller: 900721-2 pg | 900-7212 bg

När en katastrof händer behöver de drabbade få hjälp så snabbt som möjligt. Utan hjälp överlever de inte. ADRA Sverige har genom sin Katastroffond en beredskap för att kunna ge hjälp direkt och via ADRAs nätverk.

ADRA finns ofta redan på plats i de drabbade länderna genom de lokala ADRA kontoren och genom ADRAs nätverk kommer hjälp snabbt och effektivt fram. Många gånger samarbetar ADRA-kontoren i flera länder för att hjälpinsatserna ska nå så många som möjligt.

ADRA Sverige är ofta med och stöder insatser för att rädda liv. ADRA förser människor med mat, rent vatten och utbildning samt erbjuder skydd till de människor som har drabbats av naturkatastrofer eller blivit tvungna att fly på grund av krig.

Inom det humanitära området arbetar vi med:

  • Ingen hunger
  • WASH, Rent vatten och sanitet
  • Hälsa och välbefinnande
  • Skydd
  • Förebyggande arbete
  • Återuppbyggnad

Att snabbt kunna hjälpa till vid katastrofer är möjligt tack vare att ADRA Sverige har en Katastroffond med pengar som används till att ge utsatta omedelbar hjälp.

Katastroffonden räddar tusentals liv.

Var med och rädda liv!

ADRA.se