Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Riksdopdag

Adventistsamfundet vill uppmärksamma dopet genom att under två sabbater varje år sätta fokus på dopet. Församlingar uppmuntras att ha som mål att förbereda människor för dop inför dessa dagar.

1 dec 2012