Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Restriktiv kyrkolag i Ungern inte konstitutionell

Den kontroversiella kyrkolagen som stiftades för att göra alla kyrkor utom 14 "historiska" religioner illegala i Ungern fick avslag i Ungerns konstitutionsdomstol den 19 december. Lagen skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2012 och bl.a. avregistrerat Adventistsamfundet som enligt alla mått borde ha klassats som en historiskt ungersk religion.

Vi har tidigare rapporterat om de problem som Adventistsamfundet i Ungern stod inför då lagen antogs av parlamentet.

Lagen skulle ha tvingat mer än 300 minoritetsreligioner i landet att genomgå en invecklad process att ansöka hos parlamentet om att återfå sin juridiska status.

International Religious Liberty Association (IRLA) har uttalat sig mot lagen sedan den röstades igenom i juli i år. Förra veckan mötte IRLA:s talesperson för juridiska frågor, Dwayne Leslie, och organisationens representant i FN, Ganoune Diop, Ungerns ambassadör i USA, Gyorgy Szapary, för att uttrycka sin oro. I november mötte IRLA:s generalsekreterare, adventisten John Graz, Ungerns FN-ambassadör i New York för att diskutera den nya lagen.

"Det är en högtidsdag för religionsfriheten i Ungern", sa Graz. "Vi är mycket nöjda med konstitutionsdomstolen som så beslutsamt avslagit denna lag som skulle ha skadat Ungerns rykte som ett land som förespråkar och skyddar alla sina medborgares religionsfrihet."

Lagen som röstades igenom av en två tredjedelsmajoritet i Ungerns parlament utmålades av regeringen som ett sätt att utrota oseriösa organisationer som arbetade bakom skyddet av religionen. Men religionsfrihetsförespråkare världen runt menade dock att lagen skulle skapa problem och svårigheter för små troendegemenskaper istället.

Bettina Krause/IRLA/ANN/Rainer Refsbäck