Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Rapport från Kristen förälder idag 2011

Den andra har i raden av föräldrakonferenser har kommit och gått. Som barnledare skriver jag detta med ett leende. Konferensen har en särskild plats i mitt hjärta och att träffas på detta sätt under en helg och med fokus på vårt föräldraskap är något alldeles speciellt. Strax över 50 deltagare och funktionärer delade denna erfarenhet sista helgen i oktober.

Helgen bjöd verkligen på många funderingar och mycket intryck. Överallt i Örebro Adventkyrka såg jag under helgen föräldrar som stod och småpratade med varandra. ”Hur gör ni hemma hos er? Hur har ni tänkt runt det här?”.

Utbytet av erfarenheter och tankar är A och O när det gäller mycket i livet, inte minst föräldraskapet. Våra kompetenta talare satte igång många funderingar hos deltagarna som de sedan tog med sig in i diskussionerna med varandra. Vilka andliga ritualer har vi i hemmen? Vad är egentligen det kristna föräldraskapets grundpelare? Hur förhåller vi oss till våra barns olikheter och hur vi utifrån dem närmar oss Gud? När helgen var över vet jag att de som var med gick därifrån styrkta, peppade i sina föräldraroller, men också med många nya tankar att ta med sig in i vardagen med barnen och vår Gud.

Jag vill rikta ett speciellt tack till Claire Sanches Schutte (barnansvarig) och hennes man John (familjeansvarig) från TED, och Linda Me Lin Koh (barnansvarig) från generalkonferensen, som förärade oss med sin närvaro. Alla tre arbetar passionerat med barn- och familjefrågor inom vårt samfund. Många av deltagarna kommenterade mötena med dessa tre inspirerande människorna.

Vårt samfund är verkligen välsignat med begåvade och välsignade ledare som lägger ner sin själ i att sprida Guds ande och hans ord till våra barn och familjer runt om i världen!

Ett stort tack också till Örebro Adventkyrka och alla funktionärer som gjorde helgen både möjlig och välsignad för oss alla.

Carina Lillbäck Larsson barnledare

Inom en snar framtid kommer en hel del av föreläsningarna som filmades att läggas ut på www.AdventistPlay.se och www.kristenforalderidag.se.