Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

}
Dela

Rapport från GC:s höstmöte

Varje höst samlas generalkonferensens styrelse till möte. I styrelsen sitter bland annat alla världens unionsledare, däribland vår svenske missionsföreståndare Bobby Sjölander. Här skriver han en första rapport.

Det är intressant att vara med på generalkonferensens höstmöte.

Vi började med att fira sabbat tillsammans och hade inspirerande möten både på fredagskvällen och på sabbatsförmiddagen. Samfundets ledare, Ted Wilson, predikade och lade fram en vision om att göra en stor satsning på att nå ut med budskapet i de större städerna i vår värld.

Denna satsning diskuterades sedan vidare under söndagens första förhandlingstid och man fattade beslut om att det är en satsning som Gud kallar oss till. Mer om detta kommer vi att få höra om i framtiden när planerna börjar ta lite mer form, både för Sveriges del men också i övriga världen.

Redan nu siktar man på att starta detta arbete i New York, där så många människor från så många delar av världen bor att det talas 800 språk i där.

På söndagen fick vi sedan en rapport från samfundets sekreterare. En speciell utmaning som lyftes fram var behovet att inte bara leda människor till dop men att det handlar om att växa in i ett lärjungaskap för alla våra medlemmar.

Sedan diskuterades även en omstrukturering av samfundets organisation när det gäller arbetet i bl.a. Mellanöstern. En del länder i Mellanöstern har ju varit en del av TED (vår division) medan andra länder har tillhört den Euro-Afrikanska divisionen. Nu organiserar man om detta, vilket kommer att påverka några länder i vår division, som Israel, Pakistan och Södra Sudan.

Vi har flera dagar kvar av förhandlingar och inspirerande andliga möten med tid för bön och gemenskap. Du får gärna tänka på oss och be att Gud leder allt som behandlas här borta i Washingtom.

Må Gud välsigna dig.

Bobby Sjölander missionsföreståndare