Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Rapport 2 från GC:s årsmöte #GCAC20
Dela

Rapport 2 från GC:s årsmöte #GCAC20

Missionsföreståndare Bobby Sjölander rapporterar från de första dagarna av #GCAC20 (Generalkonferensens årsmöte 2020). Mötena sker online och samlar alla unionsledare, divisionsledare och generalkonferensens ledare och råd. Rapporten avser torsdagen 8 oktober till söndagen den 11 oktober.

Idag rapporterar jag om det som hänt på generalkonferensens årsmöte under torsdagens och söndagens förhandlingar. På fredagen genomfördes inga förhandlingsmöten och under sabbaten hade vi sabbatsskola och gudstjänst online där pastor Ted Wilson, samfundets världsledare predikade.

Under torsdagens möte var det två punkter som jag vill rapportera om. Det första handlade om samfundets ekonomiska situation där effekterna av covid-19-pandemin har slagit ganska hårt på samfundets verksamhet. Generalkonferensen och dess verksamhet, som stöds av en liten del av tiondemedel från varje union, har haft mindre inkomster under 2020 och man räknar även med att detta kommer att hänga med in i 2021. Samfundets sabbatskolgåvor som samlas in varje sabbat och som går till missionsarbetet runt om i världen är också en del av generalkonferensens budget. För 2021 räknar man med en nedgång på 17 % av intäkterna. Det motsvarar ca 26 miljoner US dollars (250 miljoner kronor). Bara som en jämförelse så räknar vi i Sverige med motsvarande procentuell (17 % ungefär) minskad intäkt för 2020. Inte för att tiondet har gått ner (Tack till alla som troget fortsätter att sända in Guds tionde) men för att avkastningen på samfundets kapital gjorde en djupdykning under våren då världsekonomin bromsade rejält som ett resultat av pandemin. Så de ekonomiska utmaningarna känns i alla delar av samfundet. På generalkonferensnivå har detta inneburit minskade resurser rakt över och även att flera tjänster på huvudkontoret har eliminerats.

Den andra frågan som känns viktig att berätta om ifrån torsdagens möte handlar om ett initiativ inom hälsoavdelningen där man har tillsammans med flera andra avdelningar, däribland ungdomsavdelningen, påbörjat en satsning på att lyfta fram frågor som rör mental hälsa. Speciellt som det nu i coronatider visar sig att den mentala ohälsan bland många samhällsgrupper breder ut sig. Frågor om depression, droganvändning och självmord är högst aktuella och berör oss alla. Vi kan inte vara tysta när det gäller sådana här frågor och vi måste kunna prata om det så att både medlemmar och andra kan få stöd att arbeta igenom detta utan att känna sig helt ensamma längs vägen. Här är en hemsida som ni gärna får kika närmare på och ta med i samtal om detta i era församlingar: youthaliveportal.org/mentalhealth Statistiken visar att det här är en oerhört viktig fråga för oss att ta tag i.

Under söndagens möte var det ytterligare en samhällsfråga som  berör oss som medlemmar som fick ett stort utrymme. Det handlar om rasism och intolerans som fortfarande finns utspritt i hela vår värld. Vi fick hälsningar från många olika delar av världen där man berättade om hur detta ser ut, både historiskt och i dagens situation, men även hur samfundet inte är immun mot att sådant kan smyga sig in även bland oss. Generalkonferensens styrelse röstade igenom ett uttalande som du kan läsa här på svenska.

På måndag fortsätter styrelsemötet och pågår till onsdag. Vi hörs när jag har ytterligare en rapport senare den här veckan. Jag vill bara skicka med en nyskriven sång som sjungs av många olika personer som var och en sjunger på sitt språk (även svenska). Lyssna och ta emot Guds löften om välsignelse.

 

Bobby Sjölander, missionsföreståndare