Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Rapport 1 från GC:s årsmöte #GCAC20
Dela

Rapport 1 från GC:s årsmöte #GCAC20

Missionsföreståndare Bobby Sjölander rapporterar från de första dagarna av #GCAC20 (Generalkonferensens årsmöte 2020). Mötena sker online och samlar alla unionsledare, divisionsledare och generalkonferensens ledare och råd. Rapporten avser mötena under tisdagen den 6 oktober och onsdagen den 7 oktober.

Kära vänner,

Här kommer en hälsning från Annual Council (årsmöte) som genomförs varje oktober och som innebär att Adventistsamfundets internationella styrelse samlas för överläggningar och beslut som rör samfundets arbete runt om i världen. Normalt så samlas vi i Silver Springs. Maryland, där samfundets huvudkontor ligger men i år så är det förlagt till Ekebyholm. Ja, inte för alla men för mig då jag sitter och deltar i mötena via Zoom och därför kan delta antingen hemifrån eller från kontoret.

Man har också spridit ut mötena på lite fler dagar för att dagarna inte ska bli alltför långa framför datorskärmen, men det är klart att ca 5 timmar i ett sträck kan ändå bli lite tröttande för ögon och hjärna. Men det är sådana tider som råder och vi får göra det bästa av situationen.

Tisdag och onsdag så inleddes mötena med en ”LEAD” konferens (LEAD = Leadership, Education And Development). Möten, samtal och bön fokuserades på temat för arbetsperioden 2020 – 2025 som är ”I Will Go!” det var inspirerande och utmanande dagar där vi fick sätta oss in i det som samfundet siktar på som prioriterade områden under den här arbetsperioden. Den som vill kan läsa mer om detta på hemsidan www.iwillgo2020.org.  Här finns många intressanta saker som också sammanfaller med samfundets planer i den svenska unionen. Bl.a. ett fokus på lärjungaskap som är en viktig del av samfundets mission och verksamhet. Temat ”I Will Go” är också en utmaning till varje medlem att vara villig att göra det som Gud kallar just dig och mig till att göra och glädjen det ger att följa Guds plan för våra liv.

Vi kommer att få höra mer om ”I Will Go” under de närmaste åren, men jag hoppas att det verkligen är något som vi inte bara hör om men faktiskt vill vara en del av. Temat för vår svenska union under nästa verksamhetsperiod kommer ju att vara "Med Jesus kärlek till världen" och går ju ganska bra ihop med generalkonferensens tema:

"I will go" med Jesus kärlek till världen

Sedan påbörjades också förhandlingsmötena under den sista delen av onsdagen och vi fick bl.a. en rapport från samfundets sekreteriat som visar hur samfundet växer och förändras. Vi är idag ca 21,5 miljoner medlemmar runt om i världen och växer snabbt i många delar av Afrika och Syd- och Mellanamerika. Det var intressant att höra fördelningen av medlemmar som presenterades bl.a. genom att säga att av 100 adventister i världen så idag kommer bara 1 av dessa etthundra från Europa. Vilket perspektiv att fundera på och utmanas av.

Under torsdagen fortsätter generalkonferensensstyrelsens möten och jag återkommer om några dagar med en ny hälsning.

Bobby Sjölander missionsföreståndare