Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Rådslag i kungliga gemak

Unions- och avdelningsledare från alla unioner i den Transeuropeiska divisionen (TED) samlades 16–19 maj på kunglig mark för några dagars rådslag. Där Oatlands Park Hotel nu står fanns tidigare ett ståtligt tudorslott byggt 1538 av Henrik VIII. Men deltagarna i rådslaget var mer upptagna av att lovsjunga kungarnas Kung och lägga planer och samtala om hur Adventistsamfundet i Europa kan tjäna honom bättre.

Tidigare har TED samlat avdelningsledarna i separata samlingar vart femte år för att presentera strategin och planerna för arbetsperioden. TED:s ledare Raafat Kamal har sedan han tillträdde 2014 haft som mål att finna nya samarbetsformer mellan avdelningarna. Detta har nu fått genomslag även i relationen med unionerna genom detta gemensamma rådslag. 132 ledare för barnverksamhet, kommunikation och media, familj, hälsa, pastoral tjänst, mission och ungdom samlades tillsammans med ledare för respektive avdelning i divisionen och generalkonferensen.

Morgnarna inleddes med en andakt av någon av generalkonferensens avdelningsledare. Varje dag hölls ett par, tre gemensamma seminarier som utgick från respektive avdelnings verksamhetsområde. Däremellan samlades ledarna från respektive avdelning för planering, strategi och utbildning under elva timmar. Generalkonferensens viceordförande Artur Stele undervisade om att återupptäcka Gudsbilden på kvällarna. Det blev långa dagar och många samtal och utbyte av idéer.

Trots tröttheten efter en lång dag, slöt de flesta upp med stor förväntan till Artur Steles kvällsandakter som dök ner på djupet i bibelpersoner som Mose och Salomo. Deras upplevelser och möten med Gud utmanar våra föreställningar om Gud. ”Vi måste rätta till vår Gudsbild”, var Artur Steles grundbudskap. ”Vår Gudsbild påverkar allt vi gör och hur vi behandlar andra människor.”

Att samla alla tillsammans med grupptid avsatt för varje enskild avdelning blev också en utmaning. ”En del av våra unioner är väldigt små”, säger TED:s divisionssekreterare Audrey Andersson, ”vilket gör att en del avdelningsledare, och även unionsledare, har flera olika hattar. Det gjorde det svårt att välja vilken avdelnings gruppdiskussioner man skulle välja.”

Dock visade en första genomgång av utvärderingarna att deltagarna var mycket positiva till upplägget.

”En av fördelarna med att föra samman de viktigaste arbetsgrupperna var den anda av gemenskap som skapades”, säger divisionsledaren Raafat Kamal. Det gav alla avdelningsledare en känsla för hur arbetet hänger ihop och på vilket sätt man skulle kunna arbeta tillsammans i vissa projekt. ”Detta hjälper verkligen till att nå ett av de viktigaste strategiska målen för samfundet i stort, och har en direkt påverkan på hur vi uppfyller kyrkans uppdrag.”

Rainer Refsbäck/Victor Hulbert, tedNEWS