Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Plan för studiet av ordinationsteologi

Vid Generalkonferensens möten 2010 lovade den nyvalda internationella ledningen för Adventistsamfundet att den bibliska grunden för ordinationen ska granskas. Detta med anledning av att det har varit svårt för världssamfundet att enas kring kvinnors ledarskap och ordination i församlingen.

Samfundets ledare tillkännagav under måndagens förhandlingar en tidsplan för granskningen av ordinationsteologin under de närmaste åren. Detta beslut är en uppföljning av löftet som gavs under förra årets generalkonferensmöten om att frågan ska studeras.

Artur Stele, en av världssamfundets viceordföranden och ledare för Biblical Research Institute, sade att processen går ut på att granska grunden för ordinationen samt dess konsekvenser för kyrkans praxis. Planen tillkännagavs under Generalkonferensstyrelsens höstmöte.

Biblical Research Institute, en avdelning vid samfundets huvudkontor, kommer att samordna detta studium av ordinationen mellan de bibelforskningskommittéer som finns i alla de 13 divisionerna, sa Ted N. C. Wilson, samfundets världsledare.
"Detta kommer att bli en mycket noggrann process", sa Wilson. "Vi kommer att låta er veta hur våra verksamheter ute i världen kommer att involveras."

Varje division kommer att be sina bibelforskningskommittéer att studera ordinationens teologi och dess konsekvenser för samfundets praxis inom dess egen region.

Stele meddelade följande tidsplan:

  • I november 2013 kommer varje divisionsstyrelse vid årsmötet 2013 att gå igenom deras bibelforskningskommittés granskning och rekommendera den till ledaren för Bible Research Institute, som sedan tar den till Studiekommittén för ordinationsteologi. Generalkonferensens administrationsstyrelse kommer att utse Studiekommittén för ordinationsteologi där alla divisioner kommer att representeras.
  • Från december 2013 till juni 2014 kommer denna studiekommitté att analysera det material som kommit in från divisionerna och sammanställa en gemensam rapport.
  • I juni 2014 kommer denna rapport att granskas av generalkonferensens ämbetsmän och senare av generalkonferensledarens administrativa råd och generalkonferensens administrationsstyrelse.
  • I oktober 2014 kommer generalkonferensens administration att framställa rapporten för generalkonferensstyrelsens höstmöte, som kommer att gå igenom den och fatta lämpliga beslut, om så krävs. Om något av besluten också behöver fattas av Generalkonferensförsamlingen 2015 kommer det att läggas upp på dess agenda.

 

ANN/Rainer Refsbäck