Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Paulsen får konungens förtjänstmedalj

Adventistsamfundets tidigare världsledare, norrmannen pastor Jan Paulsen, 77, har utnämnts till kommendör av den kungliga norska förtjänstordern.

I kungörelsen från det norska kungahuset står att "H.M. Konungen har utnämnt Jan Paulsen till kommendör för ett förtjänstfullt arbete som kommit mänskligheten till godo."

- Jag är fullständigt överraskad och känner mig mycket hedrad av H.M. Kung Haralds uppmärksamhet, säger Jan Paulsen.

- Det värmer hjärtat att utnämningen motiveras med "förtjänstfullt arbete som kommit mänskligheten till godo", för det är ju precis det som ett liv i kristen tjänst handlar om, tillägger han.

Den kungliga norska förtjänstorden instiftades av kung Olav V år  1985 och tilldelas norska och utländska medborgare som belöning för ett särskilt förtjänstfullt arbete. Datum för överlämnandet av ordenstecknet är ännu inte bestämt.

- Det är en stor ära för Sjundedags Adventistsamfundet i Norge att Jan Paulsens internationella tjänst erkänns på detta sätt, säger pastor Reidar J. Kvinge som leder samfundets arbete i Norge.

Pastor Jan Paulsen var Adventistsamfundets internationella ledare från 1999 till 2010. Han har doktorerat i teologi vid Tübringens universitet i Tyskland. Paulsen började sin pastorsgärning i Norge år 1953 och har tjänstgjort som lärare i Ghana och som lärare och högskolerektor i Nigeria. Från 1976-1980 var han rektor för samfundets viktigaste teologiska högskola i Nordeuropa, Newbold College i England. Under 12 år var Paulsen ledare för samfundets Transeuropeiska division med huvudkontor i St. Albans i England. Genom sin karriär har Paulsen visat särskilt intresse för att lyfta fram högre utbildning i Afrika. Hans initiativ till att Adventistsamfundets humanitära arbete inriktade sig på arbete med Aids epidemin är också betydelsefullt.

Jan Paulsen bor för närvarande i utkanten av Washington D.C. och är gift med Kari (född Trykkerud) och tillsammans har de tre vuxna barn.

Tor Tjeransen/Rainer Refsbäck