Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Pastorsträff

De svenska pastorerna stannar ytterligare en dag efter European Pastors' Council i Belgrad, Serbien, för att tillsammans reflektera över frågor som rör vårt arbete i Sverige.

2 sep 2018