Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Pastorsretreat på Västeräng

Dessa dagar ägnar pastorerna åt bön, eftertanke, gemenskap och samtal. Be gärna för våra medarbetare och den verksamhet de driver och leder.

26 maj 2014 - 28 maj 2014