Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Pastorsmöte på Västeräng

Denna vecka samlades pastorer, bibelarbetare och avdelningsledare på Västeräng måndag till onsdag för några fina dagar tillsammans. Givetvis vidtogs alla åtgärder för att hålla smittan borta och samtidigt ge möjlighet för att låta gemenskap, stöd och inspiration spridas fritt. Det var skönt att äntligen få träffas efter lång tid på avstånd.

Det var både en inledning på en ny verksamhetsperiod men också ett nytt "skolår" i församlingarnas arbete. Georg Filppou, nyvald men ännu inte tillträdd ledare för församlingsliv, och Karin Wieczorek, representant för pastorerna i samfundsstyrelsen, ansvarade för planeringen som varvade både samtal i grupper och föreläsningar. Camilla Christiansen stod för mycket god mat under dagarna. Och Gud stod för många välsignelser och inspiration.

Georg höll varje dag i en serie föreläsningar om Bibeln och arkeologi, ett ämne som han för några år sedan fördjupade sig i vid Andrews University och masterstudier. Det väckte många intressanta vinklar och utmaningar i mötet mellan vetenskap och tro och som kan tillämpas på andra områden också och inte bara mellan Bibeln och arkeologin.

Ett pass varje dag handlade också om olika aspekter på medarbetarnas arbetssituation: Vi delade tankar med varandra om att känna ett kall, känna sig sänd och vad som driver oss att hålla fast eller släppa uppdraget när vindarna blåser. Kritik och kyrkmobbning – hur hanterar vi kritik? Vad gör vi när vi känner oss utsatta i arbetet? Ett intressant panelsamtal med team väst (pastorsteamet som ansvarat för Borås och Göteborgs församlingar under ett par år) ledde till flera tankar om fortsatt teamarbete mellan pastorer och bibelarbetare även i andra områden i Sverige.

Adventistsamfundet beslutade vid unionsmötet tidigare under sommaren att sätta särskilt fokus de närmaste fyra åren på församlingen, lärjungaskap och tjänst. Tre prioriteringar i den samfundsplan som antogs för 2022-2025. Ämnet kom upp i flera olika sammanhang under dagarna, bl.a. med missionsföreståndare Bobby Sjölander. Flera av pastorerna uttryckte att samfundsplanen är en värdefull grund att arbeta utifrån i sina församlingar.

Givetvis hade även samfundsledningen inslag av information om förändringar och möjlighet till frågor och tankar inför den nya verksamhetsperioden.

Pastorsmötesdagarna på Västeräng inramades av andakt och lovsång, fint väder, möjlighet till promenader, sportaktiviteter och bastubad. Hit vill vi komma fler gånger för medarbetarmöten och inte bara läger.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Foto: Peter Gille, redigering Sonja Kalmbach (alla dök inte upp på fotograferingen...)