Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Pastorsmöte Online

Adventistsamfundets pastorer och bibelarbetare samlas online för gemensamma medarbetardagar.

12 jan 2021 - 14 jan 2021

Tisdag, omsdag och trosdag pastorsträff online.