Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Pastorskåren samlade till utbildning och inspiration
Dela

Pastorskåren samlade till utbildning och inspiration

Närmare 30 av Adventistsamfundets pastorer och bibelarbetare samlades på Ekebyholms campus den 13-16 januari för medarbetardagar. Pastor Patrick Johnson, ledare för pastorsförbundet vid divisionen i England, var inbjuden gäst och höll inspirerande undervisning om de tre änglarnas budskap.

Sådana här dagar i början av ett år går mycket ut på att informera och samtala om den verksamhet som är planerad från samfundets avdelningar och på vilket sätt de berör församlingarnas och pastorskårens arbete. Årets tema "Med Jesus i samhället" förklaras och konkretiseras i olika aktiviteter som personalen förväntas medverka i och driva i sina olika sammanhang. Fokus har också legat på pastorsrollen, utveckling av föreståndare, andliga tillväxtstadier, frågor och svar kring anställningsförhållanden och villkor, tystnadsplikt, vigselbehörighet...

En höjdpunkt var pastor Patrick Johnsons besök som både innebar undervisning på förmiddagen med pastorerna i olika praktiska frågor och ämnen och inspirerande möten på kvällen. Dessa kvällsmöten var hela församlingen på Ekebyholm inbjuden till och de direktsändes också på adventistplay.se. Under tre kvällar gick Patrick igenom de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14. Dessa tre änglars budskap har ju sedan Adventistsamfundet grundades på mitten av 1800-talet varit något av ett kännetecken för adventisters budskap och självbild. Där hämtar vi vårt uppdrag som kristna i den sista tiden innan Jesus återkomst. Patrick lyfte fram dessa budskap på ett nytt och bibliskt sätt som inspirerade tanken om vårt uppdrag idag. Många gånger har förkunnelsen av de tre änglarna gått ut på att fastslå eller peka ut historiska skeenden som ofta kan kännas långt bort ifrån våra personliga liv som kristna. Patrick utgick från bibeltexten och utvecklade vad de olika bilderna betyder i sitt bibliska sammanhang där de också finns i Jesus och apostlarnas liv och undervisning. De tre änglarnas budskap är goda nyheter om vem Gud är och hans karaktär i kontrast till denna världens härskare. Vi behöver lyfta upp detta för världen både i ord och handling.

Patrick Johnsons förkunnelse om de tre änglarnas budskap kommer att översättas och textas och sedan läggas ut på HopeChannel.se inom snar framtid.

Pastorskåren återvände hem under torsdagseftermiddagen mätta både på information, inspiration och gemenskap.

Rainer Refsbäck missionssekreterare