Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Pastor Gösta Wiklander har somnat in

Pastor Gösta Wiklander somnade stilla in på Vasahemmet i Göteborg på tisdagsmorgonen den 18 februari efter en tids sjukdom.

Gösta Wiklander, son till den i Sverige legendariske predikanten Alfred Andersson, skulle fylla 91 år i mars. Han föddes i Nyhyttan 1923.

Gösta kom att arbeta i Adventistsamfundet under 45 år. Han började arbeta på Skandinaviska Förlagsexpeditionen (som senare blev Skandinaviska Bokförlaget) redan som 15-åring under ett par år. Han studerade på Ekebyholms Missionsskola 1940-1944 och kolporterade på somrarna. Hans första anställning som missionsarbetare var som kolportageledare sommaren 1944 och sedan följde en rad av år som evangelist i många olika städer. Gösta ordinerades till predikant 1954. Han valdes till ledare för den Sydsvenska konferensen 1962-69. Informations- och pressekreterare för Svenska unionen 1966-81. Ledare för Bibelbrevsskolan 1969-77.

Gösta Wiklander var pionjär inom radioarbetet i Sverige och blev den första ledaren för den svenska avdelningen av Hoppets Röst radiosädningar via kortvåg från Portugal 1972-77. Då rådde fortfarande statligt radiomonopol, så det var inte möjligt att sända radio i Sverige. Men programmen producerades i Hoppets Rösts studio i Göteborg, och Gösta fick i början stor hjälp av Sveriges Radio i Göteborg. Gösta, tillsammans med företrädare för andra frikyrkor, medverkade till att närradiosändningar blev möjliga i Sverige 1977. Då började många församlingar i Sverige sända närradio under namnet Radio Adventkyrkan. Läs mer om denna tid i Missionären.

Gösta valdes till missionsföreståndare för Adventistsamfundets svenska union 1977, ett förtroendeuppdrag han hade fram till 1985. Han gick i pension 1986.

Ett annat arbete som var viktigt för Gösta var religionsfrihetsarbetet. Redan 1977 blev han ansvarig för religionsfrihetsfrågor i samfundet. Ett arbete som han fortsatte med även som pensionär. Han satt med i Frikyrkosamråds religionsfrihetskommitté 1991-1997 och medverkade bl.a. i utarbetandet av den nya religionsfrihetslagen om trossamfund (SFS 1998:1593) som ännu idag är gällande.

Gösta skrev som ledare för Bibelbrevsskolan bibelkurserna: "Arkeologi och historia i Bibelns länder" (1970) och "Evighetsljus över livet och framtiden" (1971) om Daniels bok. Hans lilla bok Under öppen himmel (1986) förklarar adventisternas syn på omvändelse, dop och nattvard. Dessa blev också översatta till många språk. Som aktiv pensionär skrev han också böcker om personer i den svenska adventisthistorien: I vår Herres tjänst (2000) är ett uppslagsverk över missionsarbetare i Sverige genom åren, Julius Persson (2007), De kallade honom Baba Duniyary (2006) och senast om hans far Alfred: Från stabbläggare till förkunnare (2012).

Gösta var gift med Astrid (Rudholm) som gick bort 2008. Tillsammans fick de barnen: Bertil Wiklander (nuvarande ledare för Transeuropeiska divisionen, TED), Rut Beige och Nils Wiklander.

Audrey Andersson, divisionssekreterare vid TED, skriver i ett uttalande med anledning av divisionsledaren Bertil Wiklanders förlust: "Vi uttrycker vårt varmaste deltagande i dr Wiklander och hans familjs sorg och ber att hoppet om uppståndelsen som vi har i Jesus Kristus ska trösta dem och att Guds kärleks närvaro ska vara hos dem i denna förlust."

Rainer Refsbäck