Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender

Orange vår - 25 maj
Dela

Orange vår - 25 maj

Vad är andligt våld?

24 maj 2021 - 26 maj 2021

 

Vad är andligt våld?

Det finns ingen färdig definition för andligt våld – det är ett begrepp som är mångfacetterat och svårt att greppa. Det som utmärker andligt våld är att människans tro är antingen våldsmedlet eller måltavlan för våld som utövas. Andligt våld använder liknande metoder som andra former av våld – fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

När talar vi då om tro som används på ett våldsamt sätt? Om vi kommer ihåg definitionen för våld av Per Isdal ”Våld är varje handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen.”  (citat från ”Meningen med våld”, Gothia förlag, Stockholm 2001) så är en tro som inte respekterar en annan människas rätt att välja att tro eller inte tro och sättet att leva ut sin tro på, våldsam.

När blir tron våldsam? Vi behöver inte gå så långt som till självmordattentat, hedersrelaterat mord, exorcism och korståg. Dit räknas också kontrollbeteenden som vi rättfärdigar med andliga argument (till exempel när det gäller kläder, val av umgänge med mera), fysisk, sexuell och psykisk misshandel som straff för olydnad eller maktutövning när det gäller bibeltolkning: att en person tar sig rätten till ensamt tolkningsföreträde och underkänner eller förlöjligar en annan persons förståelse av bibeln.

Här kommer ett exempel på andligt våld från min egen rätt skyddade uppväxt. Att gå på disco var bland det mest rebelliska som man som tonåring kunde göra i min lilla hemstad. Kyrkans ungdomar varnades av välmenande äldre församlingsmedlemmar för denna hemska ort, bland annat med följande argument: ”Varför skulle du gå till ett ställe dit Jesus inte kan följa med?” Att försöka skrämma någon annan till ett visst beteende är våld. Att göra det med hjälp av tron – och här till och med genom att ta sig friheten att föra Guds talan – är andligt våld. Det kan kännas som en oskyldig och välmenad kommentar av en äldre församlingsmedlem som brydde sig om mig, men när en ung människas tro blir attackerad är det allt annat än oskyldig – det är mycket allvarligt. Att förmedla en gudsbild som inger rädsla, att tala om för en ung människa att Jesus inte kan vara i närheten av en så stor syndare, det är andligt våld. I Lukas 17:2 använder Jesus mycket starka ord för att visa allvaret i att vilseleda små människor (som kan vara unga i ålder eller unga i tron): ”Det skulle vara bättre för honom att bli kastad i havet med en stor sten runt halsen, än att han ska kunna förföra någon av dessa små.”

Guds väsen är kärlek. Han skrämmer oss inte in i lydnad – han älskar oss så mycket så att vi vill följa hans bud. Gud har gett oss frihet att välja – var och en av oss. Han vill att vi följer honom på grund av kärlek, inte rädsla. "Gud är kärlek, och den som förblir i denna kärlek förblir i Gud och Gud i honom. [...] Det finns ingen rädsla i kärleken, uten den fullkomliga kärleken driver bort rädslan." (1 Johannes 4:16, 18) Vi står med Gud mot våld.

Sonja Kalmbach

Vi värnar om våra barn

Adventistsamfundet vill på alla sätt motverka att det sker övergrepp på barn och unga i samhället men också i våra sammanhang i kyrkan. Under "Orange vår" kommer det finnas berättelser för barnen på HopeChannel - Lyssna - Barn.

Orange vår är en del av Adventistsamfundets EndItNow-kampanj mot våld i nära relationer och ett samarbete mellan Women’s Ministries, ADRA, ungdomsavdelningen och medieavdelningen.

www.adventist.se/orange