Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Nytt ledarskap i norska unionen

Missionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.

Till efterträdare har den norska samfundsstyrelsen valt Victor Marley, nuvarande ungdomsledare i det norska Adventistsamfundet. 

Marleys 16-åriga erfarenhet av ungdomsarbete kommer att bli till nytta när han nu tar sig an den nya tjänsten.

- Vi har en stor potential bland de unga vuxna i församlingen, säger Victor. Det är många som väldigt gärna vill använda sina förmågor och som tillför nya vinklar på hur vi bäst kan utföra det uppdrag Jesus har gett oss.

- Det är viktigt för mig att prioritera mission och olika former av evangelisation. Vi måste öka våra möjligheter och finna sätt att motivera och utrusta församlingarna för denna uppgift.

Även om Kvinges avgång kom som en överraskning är valberedningens ordförande Raafat Kamal glad för den stora enighet som snabbt kom att prägla samtalet kring en ny kandidat. I Norge är det samfundsstyrelsen som fungerar som valberedning mellan unionsmötena.

- Samfundsstyrelsen var klar över Victors bidrag i barn-, ungdoms- och familjeavdelningen genom åren. Som ordförande för valberedningen är jag glad för det positiva stöd han fick, och jag vet att både de och samfundet i övrigt kommer att be för Victor och hans familj när de nu tar på sig en ny roll.

Victor Marley, som är engelsman, är gift med Gry Beate och de har tre tonårsbarn. Victor kommer att träda in i tjänsten som missionsföreståndare när en ny ledare för ungdoms- och familjeavdelningen har hittats.

Tor Tjeransen/Rainer Refsbäck

Nyheten i sin helhet kan läsas på adventist.no