Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Nytänkande och en vilja att nå de små!

I Linköpings församling finns det en vilja att nå också de yngre barnen under gudstjänsterna. Som en del i detta arbete har de under några månader provat på att ha familjegudstjänster på ett lite annorlunda sätt. Gudstjänsterna riktar sig helt till barnen och det som händer är på deras villkor.

Gudstjänsten har flyttat bak i gudstjänstrummet och har blivit mer hemlik med matta på golvet, en fåtölj och en ”tv”. De Annorlunda Gudstjänsterna börjar med en sång på cd som inbjuder alla att vara med, stora som små, och efter välkommen och pålysningar bjuder Skrammelorkestern upp till sång. De som vill får vara med och spela och sångerna är enkla och ofta med rörelser.

Att visa barnen på vad som händer ute i världen och på missionsfältet har blivit Ullberts uppgift. Han är ett charmigt litet får som dyker upp i ”tv-rutan” och berättar om hur livet ser ut för barn ute i världen och hur vi kan hjälpa dem. Under Skrammelorkesterns ledning tar barnen sedan upp kollekten.

Bibelberättelsen, som är stommen i gudstjänsten, presenteras av Hullerombuller. Han är kreativ och välkomnande och inbjuder barnen att inte bara höra berättelsen utan också vara med och vara aktiva på olika sätt. Att låta barnen vara delaktiga är ett sätt att inte bara låta dem ta del av undervisningen, utan också låta dem uppleva den. Det som sedan följer, nämligen delen ”Det verkliga livet” blir en stund när någon får berätta hur gudstjänstens och berättelsens tema har upplevts i deras liv och vardag. Allt för att visa barnen på relevansen av Bibelns undervisning och hur vi får leva ut Guds ord i våra liv

Gudstjänsten avslutas med Skrammelorkestern, bön och sedan en gemensam lunch.

Det här är ett exempel på hur man kan tänka kreativt runt våra gudstjänster och våra barn. Linköping har valt att prova ett sätt. Kanske ni har ett annat. Min utmaning till er är att våga tänka nytt i hur ni som församlingar når ut till era barn. Våga prova, utvärdera och omvärdera. Våga hitta sätt som passar just er. Kanske hittar ni inte rätt med en gång, men att ta första steget är en bra början; allt för att nå de små!

Carina Lillbäck Larsson Adventistsamfundets barnledare