Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Nya planer och strategier

Inför den nya verksamhetsperioden som kommer efter sommarens Generalförsamling håller nu Transeuropeiska divisionen på med att ta fram en ny strategi och nya mål för de kommande 5 åren. Ett första möte, en tankesmedja, hölls för några veckor sedan. Från Sverige deltog missionsföreståndare Göran Hansen, missionssekreterare Bo Forssten, samfundsstyrelsens vice ordförande Kimmo Ulltjärn, Claus Nybo från LifeStyleTV och Sebastian Matula, pastorsstuderande på Newbold.

Organisationer talar ofta om behovet av att vara lärande organisationer, rådgivande och öppna för konstruktiv kritik och feedback, men få följer i verkligheten dessa påståenden. För att omsätta detta i praktiken samlade den Transeuropeiska division (TED) 79 av de som står i "frontlinjen" i St Albans, England. Dagarna, 9-13 februari, utgjorde en tankesmedja, som fick ta itu med de viktiga frågor och utmaningar som Adventistsamfundet i vår region möter, och fortsätter att möta under de kommande fem åren.

Trots dess ganska funktionella titel – "TED:s strategiska prioriteringssamråd" – beskevs syftet med mötena i slagordet "Sikta högre". Guds vägledning söktes genom innerlig bön som ledde till intensiv och kreativ eftertanke och passionerade och ofta djupa samtal med fokus på mission.

Deltagarna var en bred blandning av vanliga samfundsmedlemmar, pastorer, administratörer och akademiker från hela TED, med stöd från Generalkonferensen (GC) och systerdivisionerna. De fick fem huvudfrågor att diskutera: allmänt existentiella frågor, mission, ungdom, media och familj. Många av deltagarna är engagerade i missionsverksamheter ute på fältet, i verkligheten. Inget ämne eller "elefant-i-rummet" var tabu. En anda av förtroende genomsyrade mötena, liksom en underförstådd tillåtelse att överväga förändringar och att tänka utanför boxen, vilket resulterade i en anda som utmanade och stimulerade deltagarna.

Resultatet av mötena utgör ett första utkast till strategisk ram, och är den inledande fasen i att ta fram en strategisk plan som ska vägleda TED:s verksamhet under de närmaste fem åren. I tal framkom 107 iakttagelser om kyrkans väsen och om TED och 123 specifika rekommendationer om hur Adventistsamfundet i TED kan förbättra sin tjänst, sitt uppdrag och sin administration. Men alla rekommendationer kommer inte eller kan inte genomföras eftersom vissa är inbördes oförenliga, men de ger en grund att utgå ifrån när vi ser framåt.

Pavle Trajkovski, från Serbien, menade att "ungdomar måste involveras i alla aspekter av samfundets liv", men utmanade också behovet av dyra och glamorösa evenemang och menade att allt som behövs ibland är "ett enkelt telefonsamtal eller en träff över en kopp te".

Men det var inte bara prat! Halvvägs genom veckan gick deltagarna ut på gatorna i St Albans för att dela ut rosor och ett kort som beskrev den kärlek som Jesus har för alla. Denna mycket praktiska Alla hjärtans dagsaktivitet, gav gruppen en möjlighet att inte bara fastna i teori och "tänk om", utan också att missionera i praktiken.

Ibland kan ett veckomöte vara en själavinnande satsning. Men för att beskriva dessa möten användes oftast ordet "intressant". Sophia Peart, en brittisk forskarstuderande vid Newbold sa: "Synergin under denna tankesmedja har varit inspirerande."

Medan processen gick framåt i en anda av bön till Herren om hans ledning, vill vi också be alla om förbön för samfundet i Europa att vi får uppleva den förnyelse och föryngring vi längtar efter.

Adrian Peck, tedNEWS