Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Nya konferenstalare: Jesus – hela vägen hem!

Under fyra dagar kommer adventfolket i Sverige att samlas på Ekebyholm för gemenskap och inspiration under temat ”Jesus – hela vägen hem”. På grund av olika omständigheter är vi tvungna att avvika från den ursprungliga planeringen för våra kvällsmöten. Den plan vi lägger fram nu har vuxit fram under samtal och bön. Tack till alla som har bett och ber för dessa dagar.

Kvällsmöten och sabbatsgudstjänsten blir enligt följande (läs hela programmet här):

ONSDAG KVÄLL
Jesus – hela vägen hem till mig
Bobby Sjölander mfl.

 

TORSDAG KVÄLL
Jesus – hela vägen hem till dig
Willy Aronsen mfl

 

FREDAG KVÄLL
Jesus – hela vägen hem med oss
Berny Carlsson mfl

 

SABBATSGUDSTJÄNST
Jesus – hela vägen hem tillsammans
Högtidsgudstjänst med ordination
Bobby Sjölander

 

SABBATSKVÄLL
Jesus – hela vägen hem till himmelen
Daniel Hailemariam

"Vad det är gott och ljuvligt att syskon är tillsammans! … Där skänker Herren välsignelse, liv i alla tider" (Ps. 133:1–3).

Daniel Hailemariam missionssekreterare