Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Nya intyg om dop med flera

Nu har äntligen nya intyg för barnvälsignelse, dop, medlemskap och vigsel kommit! De har saknats ett tag och många väntar på att få riktiga intyg.

Akvarellisten och medlemmen i Stockholms Finska Adventkyrka, Sinikka Mäkivierikko, har illustrerat de nya intygen. Bilderna fungerar som runda små titthål in i en värld som symboliserar de kyrkliga handlingar som intygen gäller.


Barnvälsignelsen illustreras av Guds eller en förälders hand som vänder sig till en barnahand som sträcker sig uppåt. Det finns en frihet och längtan i bilden och en väg framåt genom vårgrönska.


Dopet representeras av ett stormigt hav och vatten både i form av havsvågor och dis och moln. Dopet omger oss med renande vatten och där finns också Andens vind som skapar vågor och rörelser.


Intyg om medlemskap i församlingen bygger på att man tas upp i församlingen genom dopet och bekännelse av tro. Denna trosbekännelse bygger på Bibelns ord. Medlemskap i församlingen handlar också om tjänst som bygger på Andens gåvor och kraft illustrerat av eldslågor och en duvfjäder. Att vara en del i Kristi kropp innebär också ett andligt växande och utveckling där Guds lag skrivs i våra hjärtan.


Vigselbevisets illustration behöver kanske inte förklaras. Kärlekens färg i olika nyanser och blomblad som visar på kärlekens skönhet och skörhet. Men där finns också en kompakt styrka.

Dessa intyg kommer att kunna beställas på skandinaviskabokforlaget.se

Samtidigt som dessa nya intyg tagits fram har samfundets missionssekreterare arbetat med att anpassa intagningsprocessen till de nya regler som gäller kring behandlingen av personuppgifter, allmänna dataskyddslagen (GDPR). För att samfundet ska kunna hantera medlemsregister och personuppgifter på ett bra sätt behöver nya medlemmar ansöka om medlemskap och där också ge samtycke till viss behandling av personuppgifter. Nya ansökningsblanketter har tryckts upp med information om samfundets integritetspolicy. Denna blankett kommer att skickas ut till församlingarna inom kort. Den finns också att ladda ner för utskrift här.

Alla intygen och ansökningsblanketter finns på svenska, engelska och spanska.