Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Ny unionsförman i Danmark

Björn Ottesen som varit unionsförman (missionsföreståndare) för de danska adventisterna sedan 2007 (dessförinnan var han missionsföreståndare i Sverige), har accepterat kallelsen att undervisa på Newbold College från sommaren 2012. Idag, den 30 april, samlades unionsstyrelsen i Danmark för att utse Björns efterträdare. Den tidigare missionssekreteraren (som i Danmark kallas nästförman), Thomas Müller, har accepterat styrelsens önskan om att han tar över som unionsförman. Han tillträder med omedelbar verkan.

I början av året blev Björn Ottesen uppmanad av både Newbold och Transeuropeiska divisionen (TED) att söka undervisningstjänsten i "pastoral ministry" (ett praktiskt ämne för pastorsstuderande). I början av mars gick Björn Ottesen ut med nyheten om att han tackat ja till kallelsen som han fick då han valts ut bland flera sökande.

Björn återvaldes som missionsföreståndare i Danmark i maj 2010 och hade för avsikt att stanna kvar mandatperioden ut, sommaren 2013. Men han behövs på Newbold från augusti 2012 och någon mjukare övergång fram till 2013 var inte möjlig. Björn har under de senaste åren varit med och vänt den nedåtgående medlemstrenden i Danmark, liksom han gjorde innan han slutade som missionsföreståndare i Sverige 2007.

Unionsstyrelsen i Danmark samlades den 29 april för att ta ställning till om man skulle utlysa ett extra unionsmöte för att utse Björn Ottesens efterträdare, men valde att gå på den möjlighet som finns i stadgarna för unionsstyrelsen att utse en efterträdare fram till ordinarie unionsmöte som sker i maj 2013.

Varken Björn eller Thomas deltog i unionsstyrelsens möte som leddes av TED:s divisionssekreterare, Audrey Andersson.

Rainer Refsbäck

Läs dessa nyheter på danska: 2012-03-12 och 2012-04-30.