Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ny missionssekreterare

Den 26 augusti valdes Daniel Hailemariam till missionssekreterare. Daniel är välkänd bland många inom samfundet i Sverige.

Han utbildade sig till pastor på Newbold och har arbetat som pastor från 1993 till 1997 då han gjorde studieuppehåll och från 2000 arbetade Daniel under två år som pastor på deltid. Sedan dess har han varit aktiv lekman i Ekebyholms församling där han är en av föreståndarna. Från 1999 har han också arbetat som Studie- och Yrkesvägledare bland annat på Ekebyholmsskolan. Under de senaste 6 åren har han varit adjunkt vid Stockholms Universitet och undervisat och forskat inom just området Studie- och Yrkesvägledning. Daniel är gift med Melishew och de har fyra tonårsbarn.


Daniel Hailemariam tar över från Audrey Andersson som har varit missionssekreterare sedan 2003. Under sommaren valdes Audrey till sekreterare i den Transeuropeiska Divisionen.


Vi välkomnar Daniel till arbetet och ber att Gud ska välsigna och vara med honom och hans familj.


Bobby Sjölander
Missionsföreståndare