Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ny ADRA sång

Andrea Millares har bidragit till ADRA Sveriges arbete genom att skriva en sång som ADRA kan använda i sitt arbete med att informera och inspirera människor att hjälpa till.

Sedan tidigare har ADRA sången "One Life" som skrevs av Rickard Larsson och framfördes tillsammans med Kersti Esselwall-Smårs.

Du kan höra den nya ADRA-sången ADRA Sveriges YouTube-kanal och på ADRA Sveriges mediesida. Andrea Millares sångtext handlar om hur många barn lider i världen och blir ignorerade, men dessa barn är ändå Guds barn.

ADRA Sverige är en del av ett globalt nätverk av ADRA-kontor som utgör Adventistsamfundets utvecklings- och biståndsorgan. ADRA Sverige samarbetar med bl.a. Sida, Svenska missionsrådet och Läkarmissionen om biståndsmedel och med sina partners i f.n. 17 länder i Afrika och Asien om olika projekt inom utbildning, hälso- och sjukvård och självförsörjning.

Rainer Refsbäck