Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Nu är förslagen publicerade!
Dela

Nu är förslagen publicerade!

Stadgekommittén, förslagskommittén och valberedningen har nu släppt sina förslag som finns att läsa för inloggade medlemmar under unionsmötets sidor.

Vi vill uppmana alla medlemmar att ägna tid och tanke till bön för alla delegater som ska sätta sig in i det omfattande materialet av förslag och beslutsunderlag. Den 4 juli samlas ca 230 delegater på Ekebyholmsskolans campus för Adventistsamfundets unionsmöte, samfundets högsta beslutande församling i Sverige.