Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Norska kyrkor kan förlora vigselrätt

Den norska kulturministern tog den 7 januari emot en utredning som föreslår att trossamfunden i Norge inte längre ska ha vigselrätt. Utredningen föreslår också att trossamfund som önskar ta del av statsbidrag ska ha en ledningsstruktur som är öppen för både kvinnor och män.

Tros- och livsåskådningskommittén föreslår i sin rapport (NOU 2013:1) att bland annat trossamfunden inte längre ska ha vigselrätt. Förslaget väcker mostånd i flera kyrkliga sammanhang, men flera pastorer i de frikyrkliga sammanhangen upplever att det är en befrielse att inte längre behöva förhålla sig till en äktenskapslag som de menar står i kollisionskurs med Bibeln.

De 16 personer som utgör kommittén och som letts av generalsekreteraren för Kyrkans stadsmission, Sturla Stålsett, har lagt fram ett mycket grundligt dokument på 460 sidor som kommer att utgöra den mest betydelsefulla förutsättningen för den norska statens religionspolitik de närmaste åren, ovasett vem som har regeringsmakten.

Ett annat förslag som utan tvekan kommer att debatteras framöver är att trossamfund måste ha en ledningsstruktur som är öppen för både kvinnor och män för att de ska vara berättigade till statsbidrag.

När kulturminister Hadia Tajik tog emot och tackade för utredningen gick hon tillrätta med föreställningen om att tro är en privatsak.

- När enskilda medlemmar behöver samhällets hjälp för att utöva, kritisera eller avfalla från tro så är tro inte bara en privatsak. Allteftersom vårt samhälle har blivit mer sammansatt och vi behöver tydliga och gemensamma spelregler för det offentliga rummet, då är tro inte bara en privatsak, sa ministern.

Hon påminde också om att trosmångfalden inte är något nytt i Norge och påminner om bredden från laestadianer till haugianer, från den norska statskyrkan till frikyrkorna, från humanetiker till tvivlande agnostiker. Hon sa också att vi inte står med tomma ark när staten ska utforma en enhetlig livsåskådningspolitik och hänvisade till det kristna humanistiska arvet.

Tor Tjeransen (se originalartikeln här).