Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Nordamerikanska divisionen får bakläxa

Under slutet av 2011 väckte beslut i den Nordamerikanska divisionsstyrelsen (NAD) stor uppmärksamhet då man återigen bekräftade en skrivning i sina stadgar som öppnar för kvinnor att leda konferenser och missionsfält. Detta trots att generalkonferensstyrelsen avslagit NAD:s och vår egen divisions (TED) begäran om att avvikelser i stadgemodellen ska tillåtas. Nu visar det sig att NAD på grund av ett missförstånd tvingas återgå till stadgemodellens skrivning som endast tillåter ordinerade pastorer att leda på konferens- och missionsfältsnivå.

Sedan 2009 då beslutet först fattades att också låta invigda pastorer (i de flesta fall kvinnliga pastorer) vara ledare, har seriösa diskussioner förts med generalkonferensen. Argumenten för och emot har förts i öppna debatter inför de beslut som fattas i frågan vid varje årsmöte 2009, 2010 och 2011. Alla stenar tycks ha vänts för och emot.

Men inte förrän efter årsmötet i november 2011 uppmärksammades divisionen på ett grundläggande problem - divisionen är inte en självständig beslutande församling, utan endast en regional del av generalkonferensen. Man kan därför inte ändra i generalkonferensens stadgar som också är divisionens. Divisionens jurister har dragit den slutsatsen och divisionens administration har därför tagit bort skrivningen om invigda pastorer i NAD:s stadgar.

NAD har i god tro utgått ifrån att man hade mandat att ändra i sina stadgar och avvika från generalkonferensens stadgemodell. En division får endast utveckla egna för regionen lämpliga riktlinjer och arbetsmetoder i harmoni med beslut och stadgar som fattats gemensamt i generalkonferensen.

- Att säga att vi är förbryllade över var beslutet som fattats under de senaste tre åren nu har hamnat är en stor underdrift, säger NAD:s ordförande, pastor Dan Jackson i ett öppet brev till divisionsstyrelsen. Men istället för att ge upp i förtvivlan behöver vi se vad vi kan lära oss av denna erfarenhet.

Pastor Dan Jackson framhåller att processen som nu fått ett snopet slut ändå har varit värdefull. Dels har den visat att samfundet har kunnat föra ett uppriktigt, moget och andligt samtal kring en fråga som under många år varit infekterad och svårlöst. Dels har frågeställningarna och ståndpunkterna skärpts och blivit tydligare när det gäller kvinnans roll som ledare och pastor i samfundet.

- Kan det vara så att den här frågan har tillåtits att ha sin gång för att beslutsamt klargöra tänket och övertygelsen hos oss samfundsmedlemmar i Nordamerika när det gäller kvinnans roll som pastor och ledare? Kanske har det gjort problemet så uppenbart att vi nu kan utveckla vår ståndpunkt med mer klarhet och kraft än någonsin tidigare.

Dan Jackson understryker att frågan som divisionen diskuterat inte har handlat om ordination av kvinnor, vilket är en helt annan process som pågår och som ska avslutas vid Generalkonferensen 2015. Frågan i divisionen har handlat om man måste vara ordinerad, eller om det kan räcka med att vara invigd pastor för att leda samfundets två lägsta organisationsnivåer.

Rainer Refsbäck/NADNewsPoints

Tidigare nyhetstexter i denna fråga kan du läsa här: