Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Newbold börjar samarbete med University of Winchester

Newbold College som ligger i Bracknell, England, är Adventistsamfundets högskola i nordvästra Europa. I det brittiska utbildningssystemet måste högskolor samarbeta med godkända universitet kring kursplaner och betygssättning för att kunna tilldela sina studenter examen. Förra året avslutade Newbold College det tidigare samarbetet med University of Lampeter, Wales.

Den 28 mars fick Newbold College besked om att man efter månader av granskning och förberedelser blivit godkända som samarbetspartner till University of Winchester. Detta innebär att Newbold även i fortsättningen kan erbjuda sina studenter godkända examina i teologi. För alla studenter från EU innebär det också att man har rätt att söka studielån som täcker hela studieavgiften varje läsår.

- Vi är glada att så mycket hårt arbete mynnat ut i detta erkännande för vad vi gör här på Newbold College, sa dr John Baildam, vicerektor, och som sammanträdde med godkännandekommittén i Winchester för några dagar sedan. Vi ser mycket fram emot att förbereda våra kurser för godkännande och bli en del av universitets teologiska samarbete.

- Jag är mycket glad eftersom jag vet att vi kommer att få ett fint samarbete och att det blir en fördel för båda parter, sa professor Lisa Isherwood som ansvarar för universitetes teologiska samarbeten.

- Att vi nu samarbetar med University of Winchester och kan få våra examina godkända är en spännande utveckling, sa dr Philip Brown, Newbolds rektor. Att våra utmärkta högskole- och magisterutbildningar i teologi är godkända gör att antagna studenter kan söka om studielån som täcker studieavgifterna helt varje läsår.

University of Winchetser ligger bara 7 mil sydöst om Newbold College, i Englands forntida huvudstad. Dess historia som utbildningsinstitution sträcker sig tillbaka till 1840 och 2005 fick man universitetsstatus. Universitetet värderar sin kristna grund högt och man vill uppmuntra alla som lever i sin kristna tro och bekännelse. Men välkomnar även studenter med annan tro och utan tro. Värderingar man värnar är intellektuell frihet, social rättvisa, , mångfald, andlighet, individens välmåga och kreativitet.

Övriga samarbeten

Sedan många år samarbetar Newbold också med Andrews universitet i Michigan och kan genom det samarbetet ävene erbjuda amerikanska univsersitetsexamen.

Sedan i februari är Newbold också godkänd som samarbetspartner med Theologische Hochschule Friedensau, Adventistsamfundets universitet i Tyskland, av högskolemyndigheterna i Magdeburg. Så på kort tid har Newbold utökat sina möjligheter att erbuda teologiska examen.

tedNEWS / Rainer Refsbäck