Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Minnesord

Musikälskande missionär till vila
Dela

Musikälskande missionär till vila

Som redan meddelats gick Kaarina Luukko, 83 år, bort den 30 september 2019 efter en kort tids sjukdom. Hon var gift med pastor Heikki Luukko och kom själv att arbeta som pastor ett par år innan hon gick i pension 2001. Men hon arbetade för samfundet under många år och på flera platser i världen innan dess.

Kaarina föddes 3 april 1936 som andra barnet av fem i den finskortodoxa familjen Haapala i Tohmajärvi, östra Finland och levde sina tidiga barnaår vid Ladogasjöns norra strand i Karelen. Under andra världskriget förlorades Karelen till Sovjet och familjen hamnade som flyktingar i Juensuu. Där döptes först modern Klaudia och blev adventist, sedan Kaarina 1953 och därefter fadern Mikko.

Ett år efter sitt dop reste Kaarina till Hultafors sanatorium. Där fanns då redan Heikki som fått arbete som maskinist. Han hade drömt om att där få träffa en finsk flicka som skulle bli hans hustru. När så en grupp på fyra flickor från Finland anlände såg Heikki Kaarina och visste vem han skulle leva ett långt och innehållsrikt liv med. De gifte sig på nyårsaftonen i Joensuus Adventkyrka 1955.

Kaarina var en mycket musikalisk person som under hela livet engagerade sig i sång och musik. Hon fann stor glädje i att leda körer som ett stöd i Heikkis evangeliska verksamhet och som engagerad medlem i församlingar på många platser i Finland, Sverige, Nigeria, England och Zimbabwe. Kaarina brukade skapa körer med hjälp av publiken vid Heikkis evangeliska möten, vilket ofta ledde till dop. Även hemma med barnen Ulla och Pia var musiken en viktig del av livet.

Som pastorshustru gjorde Kaarina många insatser för samfundet vid sin make Heikkis sida utan någon betalning. Men hon var också anställd i Sverige för den finska Bibelbrevskolan 1971–75 och som pastor de sista åren innan pensioneringen 2001. Hon arbetade som sekreterare på unionskontoret i Åbo under de perioder på 1970- och 80-talet som Heikki fick kallelse att arbeta i Finland. Hon arbetade också som sekreterare på sekretariatet i Östafrikanska divisionen i Zimbabwe 1990–94.

Kaarinas hälsa försämrades de sista åren, men få kunde se det. Hon var alltid en mycket positiv, vänlig och social person som intresserade sig för andras bekymmer mer än sina egna. Hon var en förbönens kämpe som ända till slutet hade över 30 namn på sin bönelista.

Pastor Daniel Hailemariam höll i begravningsgudstjänsten för Kaarina i Rimbo kyrka den 25 oktober. I sorg och saknad lämnade hon efter sig maken Heikki och barnen Ulla och Pia med familjer.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Minnesord över Kaarina Luukko infördes i Missionären i januari 2020. I denna artikel lyfter fram mer av den gärning som Kaarina utfört för samfundet och Gud som anställd.