Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Möten om Uppenbarelseboken slår rekord

Många har sett fram emot temahelgen som nu pågår i Stockholm. Pastor Jon Paulien som leder teologifakulteten vid Loma Linda universitet och som är en av Adventistsamfundets främsta forskare i aposteln Johannes skrifter undervisar om några viktiga teman i Uppenbarelseboken.

Undervisningen handlar främst om Uppenbarelsebokens beskrivning av Guds folks uppdrag i den sista tiden. Jon lyfter fram i texter som är välkända för adventister detaljer som vi ofta har förbisett men som ger viktig och avgörande upplysningar om den tid vi lever i och Guds uppdrag för oss.

Den som önskar fördjupa sig i det Paulien har att berätta om från sina studier och i sin undervisning kan besöka hans hemsida www.thebattleofarmageddon.com

När programmet lades ut på vår hemsida (se här), så var pastor Paulien inte medveten om att han skulle tolkas till svenska från podiet - vilket förlänger presentationernas längd med ungefär det dubbla. Därför kommer inte mötena att följa programmet exakt så som annonserats. Dock gäller tiderna så som meddelats för dem som vill se föreläsningarna via internet.

Sändningen över internet slog rekord

Många hade kommit till Stockholms Adventkyrka för att delta i seminarierna på plats redan på fredagskvällen. Men många satt också hemma och tittade på föreläsningen via den direktsändning som gjordes via internet (se www.AdventistPlay.se). Antalet som kopplade upp sig slog alla tidigare rekord. I genomsnitt var 80 datorer uppkopplade samtidigt under hela sändningen. Som mest var 90 uppkopplade vid samma tidpunkt, men totalt kan man säga att uppemot 150 datorer följde sändningarna delvis.

Sändningsledningen beklagar att kvaliteten på utsändningen inte höll alla mått för en del mottagare. Under lördagen hoppas man kunna använda en annan router för signalen så att sändningen inte ska behöva avbrytas. Eventuellt kommer en alternativ uppkoppling att erbjudas. Bryter sändningen utan att den kommer igång igen kan man behöva starta om webbsidan.

Rainer Refsbäck