Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Morris Venden till vila (uppdaterad)

Pastor Morris Venden, välkänd adventistförkunnare, lärare och författare gick till vila i dödens sömn under söndagskvällen den 10 februari. Venden var 80 år och avled efter en 10 år lång kamp mot frontallobsdegeneration av icke-Alzheimer-typ, en relativt ovanlig form av demens. Han lämnar efter sig hustrun Marilyn och sonen Lee och döttrarna Lynn och LuAnne med familjer.

Morris Venden var under sin livstid pastor för flera stora församlingar som La Sierra universitetsförsamling och Pacific Union collegeförsamling i Kalifornien och Adventkyrkan vid Union College i Nebraska. Den sista församlingen han hade ansvar för var Azure Hills Adventkyrka nära Loma Linda, Kalifornien, fram till pensioneringen 1998. Då inleddes en ny karriär som en av talarna för Voice of Prophecy.

Efter en tid av andlig kamp blev Morris Venden den som förde fram förnyade perspektiv på Jesus och frälsning av nåd genom tro i Adventistsamfundet i början av 1970-talet. Han togs emot med stor glädje inte minst bland studenter, unga pastorer och akademiker som hörde hans predikningar om frälsningens vissheter.

"Han predikade rättfärdighet genom tro tveklöst mer än någon annan i samfundet under sin tid. Han predikade det, undervisade det och skrev det", säger Floyd Bresee som arbetade som ledare för samfundets pastorsförbund 1986-1992.

"Jag menar att vi adventister från början har haft en riktig teologi om nåden. Samfundsgrundaren Ellen White talade om det, men vi är lagens folk och för en del av oss har det oavsiktligt handlat om lagiskhet. "Morrie" drog oss längre bort ifrån det", säger Bresee.

Under sin tid i församlingen i Azure Hill höll pastor Morris Venden gudstjänst tre gånger varje sabbatsförmiddag och fyllde kyrkan till bredden. Hans son Lee Venden minns sin pappas råd då han själv blev pastor: "Världen och Adventistsamfundet hungrar efter mer av Jesus... Alla pastorer som gör Jesus till sin fiols enda sträng kommer att vara eftersökta." 

Under hela sitt verksamma liv fyllde Venden sina predikningar med kvickheter, med en torr humor utan att röra en min. Även om han hade en stark närvaro i predikstolen var han blyg av naturen, ofta så till den grad att han undvek att hälsa på gudstjänstbesökarna före och efter predikan eller lägermötena.

 

En av hans mest spridda böcker var "95 Theses on Righteousness by Faith" ("95 teser om rättfärdighet genom tro" utgiven 1987 av Pacific Press). På svenska kom hans bok "Gemenskapsfaktorn" ut under 1990-talet i två upplagor. Hans personliga favorit var dock "From Exodus to Advent" (ung. "Från uttåget till återkomsten"; publicerad av Southern Publishing Association), i vilken han jämförde - enligt hans sätt att se på det - de liknande misstag och lärdomar som Guds folk gjorde i uttåget ur Egypten och i adventrörelsens tidiga historia.

"Jag tror att han var angelägen om att hans egen kultursfär skulle lära sig av dessa lärdomar så att vi inte skulle upprepa deras misstag", säger hans son som också säger att de 42 böcker han gav ut på tre förlag sålde bra både i USA och internationellt.

"Hans böcker var som en oas av uppfriskande andlighet. De lyfte upp Kristus, inte bara sabbaten och lagen", säger Ovidiu Radulescu som nu är verksam som pastor i Arkansas men som under kommunisttiden i Rumänien i hemlighet översatte Vendens bok "Faith and Works" och spred maskinskrivna exemplar av boken som kom ut 1980. Beskrivningen av boken på amazon.com lyder: "Du blir inte rättfärdig genom att söka rättfärdighet, utan genom att söka Jesus."

"Jag känner flera människor som valde att stanna kvar i församlingen därför att de hade läst Morris Vendens böcker", säger Ovidiu Radulescu. 

Venden föddes i Portland, Orgeon, och tog sin examen vid La Sierra Universitet år 1953. Han och hans bror Lou slog sig samman som evangelister i Kalifornien ett tag och tänkte göra sig ett namn som "Vendenbröderna II", arvingar efter deras pappa och farbror som länge arbetade som evangelister.

Men 1959 splittrades duetten när brodern Lou fick en kallelse att undervisa vid missionsskolan i Japan.

Det var under denna tid, i den tidiga 30-årsåldern, som Venden insåg att han inte hade någon bärkraftig andlig tro och nästan lämnade pastorsarbetet, berättar hans son. "Pappa gick igenom en kris. Hans eget andliga liv var tomt. Han kände till fakta om Jesus men kände honom inte som en vän."

Genom att han läste boken "Vägen till Kristus" som skrevs av Ellen White, började Venden förnya sitt band till Kristus, vilket senare gav honom en så stark drivkraft att understryka samfundets lära om Jesus.

Liksom sin förebild pastor och evangelist H M S Richards Sr., "trodde han att adventbudskapet lämpligt kan sammanfattas med så få ord som 'Endast Jesus' ", säger hans son.

Vendens begravningsgudstjänst kommer att hållas i Loma Lindas universitetsförsamling söndagen den 3 mars, kl 10.00 (lokal tid). Vendens egna tankar om begravningar sammanfattade han i en predikan 2003: "En bra begravning är där Jesus är i fokus ... Varför inte ära Livgivaren istället för att bara lovorda den avlidne?"

NAD NewsPoints/ANN/Ansel Oliver/Mark A. Kellner/Jay Wintermeyer/Rainer Refsbäck