Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Missionären skickas ut gratis!

Samfundsstyrelsen beslutade redan före sommaren att på försök fram till 2013 skicka ut Missionären gratis till alla hushåll i Sverige där det bor en medlem i Adventistsamfundet.

En liten ”framtidskommitté” har samlats ett par gånger för att planera upplägget för en något förnyad tidning som kommer att börja skickas ut vid årsskiftet. Vår förhoppning är att tidningen får en liten uppfräschning (jag lovar, allt till det bättre), men kommer endast att ha 16 sidor framöver.

Målet med att alla adventister får Missionären är att öka kunskapen och engagemanget för Adventistsamfundets och våra församlingars arbete och inspirera till större trofasthet med tionde och gåvor. Men Missionären blir inte gratis bara för att den inte kostar något. Fortsätt därför gärna att ”stödprenumerera” på Missionären. Mer information om detta kommer under året.´

 

Medlemmar som bor i utlandet måste dock fortsätta att prenumerera på Missionären för att få den skickad till sig. Missionärens tillgänglighet blir dock bättre på www.adventist.se än tidigare. Från januari kommer tidningen att läggas ut där i form av pdf så snart den skickas ut.

 

Rainer Refsbäck
Redaktör