Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Mer fokus på Jesus, mindre på konflikter

Adventister som tidigare betraktats som lagiska, måste bli kända som de som predikar Jesus Kristus i sin helhet, uppmanar generalkonferensordförande Ted N. C. Wilson de skandinaviska pastorerna samlade till arbetsmöte i Köpenhamn.

Ted Wilson besöker Skandinavien för att delta i de tre skandinaviska unionernas pastorsmöte  i Köpenhamn och vid LifeStyleTV:s inspirationshelg i Malmö. Hans första möte, som försenades av snöoväder i Köpenhamn, inledde han med att tacka för inbjudan och berättade om sin svenska farmor som han minns sjöng psalmer för honom på svenska som barn.

Ted Wilson uttryckte också sin uppskattning till de skandinaviska unionerna och den Transeuropeiska divisionen för deras vilja att skapa goda förutsättningar för samarbete med stödjande tjänster som drivs av enskilda medlemmar, som LifeStyleTV. Samtidigt som han påpekade att det behövs regler kring samarbeten, för det är inte alla som kallar sig stödjande som är det.

I sin predikan fokuserade Ted Wilson på hur viktigt det är att göra Jesus Kristus till det centrala i vår förkunnelse och verksamhet som samfund och församlingar. Det är så många gånger lättare att fokusera på problemen, utmaningarna och konflikterna som vi upplever i arbetet att Jesus Kristus - som det är vår uppgift att sprida kunskapen om - hamnar i bakgrunden.

Ted Wilson har sedan sin första predikan sedan han valdes till generalkonferensordförande lagt stor vikt vid "reformation och väckelse". Pastor Wilson hänvisade till generalkonferensen 1901 då samfundet uppmärksammades på behovet av att reformera sin organisation, men också behovet av att ta emot den heliga Anden. Det första skedde med besked, en organisations skapades som ännu idag i stora drag är i funktion. Men Ellen White som framförde dessa behov blev besviken över oviljan att ödmjuka sig och ta emot den heliga Anden. Man talade om förnyelse, men gjorde inte de nödvändiga förändringarna för att bli förnyade.

- Ännu idag är vårt behov att få del av den heliga Anden i ett större mått, i särlaregnets mått.

- I Skandinavien är utmaningarna stora, sekulariseringen utbredd. Det är lockande att söka alternativa metoder utanför samfundet för att få se tillväxt och öka enheten. Men det vi behöver är att falla ner inför korset och en väckelse av sann gudsfruktan - Gud har sina ögon på Skandinavien. Ge inte upp, han hör era rop.

- Vi behöver förstå vad det innebär att verkligen bli förbundna med Jesus Kristus, att få kraft från höjden. Det handlar inte om pengar, en fantastisk plan, utan om att vi ödmjukar oss inför Jesus.

Rainer Refsbäck