Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Medieavdelningen omorganiseras

Med syfte att effektivisera och samordna samfundets medieverksamhet beslutade samfundsstyrelsen vid sitt sammanträde 30 september 2012 att omorganisera ledningen av verksamheten. De två främsta förändringarna är att Rainer Refsbäck blir ledare för Medieavdelningen och att ett nytt Medieråd inrättas. Beslutet som styrelsen nu har tagit är i linje med vad styrelsen har velat göra i flera år.

Det nya Medierådet ska ansvara för hela samfundets produktion inom medieverksamheten, d.v.s. Missionären (ersätter redaktionsrådet), bokproduktion (ersätter publikationsrådet), materialproduktion, utveckling av hemsidan och videoproduktion. Medierådet ska bestå av dels ett antal samfundsanställda inom media, dels ett antal lekmän som är medieintresserade och mediekunniga. Missionssekreteraren (för närvarande Daniel Hailemariam) kommer att vara Medierådets ordförande och ansvarig utgivare för samfundets produktion där utgivare krävs. Medierådet kommer att presenteras inom kort och börjar sitt arbete från 1 januari 2013.

Rainer Refsbäck blir ledare för Medieavdelningen med övergripande ansvar för verksamheten och arbetsledare för medieavdelningens personal. Rainer fortsätter som redaktör för Missionären, Bibelstudium och hemsidan, ansvar för Ellen Whites böcker och produktion av studiematerial. I egenskap av ledare för medieavdelningen blir Rainer medlem i det stora avdelningsrådet. Översättningen av Bibelstudium som Rainer har arbetat med i många år kommer att skötas av någon annan.

Daniel Hailemariam missionssekreterare

Så här arbetar de övriga fasta medarbetarna i Medieavdelningen:

Susan Bolling: grafisk produktion av MissionärenBibelstudium, produktion av böcker, ansvarar för lager och försäljning vid Skandinaviska Bokförlaget och SB:s webbshop.

Mårten Dalfors: webbmaster och utveckling av samfundets internetnärvaro

 

Marita Fors: informatör med ansvar för layout av informations- och prmaterial, affischer och reklam.

 

Ulrik Karlsson: film- och videoproducent

 

Bild saknas

Linda Sigurdardottir: asnvarar för prenumeration av Missionären till utlandet och icke-samfundsmedlemmar, Bibelstudium, utskick till barnfamiljer, missionsbrev för barn, etc., utskick till bokklubbsmedlemmarna och försäljning av böcker på kontoret.

 
 

Förutom Medierådet som kommer att meddelas senare, finns följande råd verksamma inom medieavdelningen:

 

Redaktionskommitté för BibelstudiumPer Bolling, David Cederström, Jan Johansson, Vivianne Carlsson, Nils-Erik Lundberg, Roland Sjölander.

 

Referensgrupp för Jämna steg med Jesus (studiematerial för nya medlemmar): Vesa Annala, Sonja Kalmbach, Anna Tegebo