Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Majoritet för ordination av pastorer utan hänsyn till gender

Unionskonferensen Columbia, med New Jersey i norr och Maryland i söder, beslutade med överväldigande majoritet vid ett extrainsatt unionsmöte, att låta ordinera pastorer utan hänsyn till om det är en man eller en kvinna.

Delegaterna som kom från unionskonferensens åtta konferenser röstade för att godkänna unionsstyrelsens förslag om att tillåta ordination av pastorer utan hänsyn till deras gender. Den historiska omröstningen gav 209 röster för, 51 emot och 9 blanka röster.

Förslaget som vann majoritetens gillande lyder:

"Columbia Union Conference bemyndigar ordination till evangeliets tjänst utan hänsyn till gender". Detta innebär att unionen inte längre kommer att neka förfrågningar från konferenserna om att ordinera kvalificerade kvinnor till pastorer och evangeliets tjänst.

"Det var en god anda och en sund diskussion, allt omslutet av bön", säger Dave Weigley, unionsordförande. "Vi fortsätter att vara en del av, förenade med och fullständigt överlåtna till det världsvida Adventistsamfundets uppdrag."

Det fyra timmar långa mötet direktsändes på internet och kommer inom kort finnas tillgängligt på www.columbiaunion.org/2012specialconstituency. Ytterligare artiklar och bilder från mötet kan ses på www.columbiaunion.org.

Unionskonferensen Columbia består av 135 000 adventister som tillber och tjänar i fler än 700 församlingar i de åtta konferenser som finns i mid-atlantic-regionen i nordöstra USA. Adventistsamfundet driver här 90 grundskolor och gymnasier, ett universitet, ett hälsouniversitet, två hälsonätverk av sjukhus och kliniker och många olika samhällsfrämjande verksamheter.

För någon vecka sedan gick Adventistsamfundets generalkonferensledning ut med en vädjan om enhet i frågan om ordination, med hänvisning till det grundliga studiet av ordinationsteologin som pågår och som förmodas leda till beslut under generalkonferensen 2015.

NAD NewsPoints / Celeste Ryan Blyden / Rainer Refsbäck