Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Dela

Levande församling

Kretsträff för västra kretsen i Göteborg, i första hand för följande församlingar: Göteborg, Borås, Hestra Cafékyrka, Jönköping, Gränna, Halmstad, Skara, Skövde och Ulricehamn.

3 feb 2012 - 5 feb 2012

Med anledning av att det 2012 är församlingens år så kommer kretsträffar med temat "Levande församling" att hållas i hela landet under olika helger.

PROGRAM

Fredag

Kl. 19.00 – 21.00 Kvällsmöte med ungdomsavdelningen och evangelisationsavdelningen. En överlämningsgudstjänst – från hem & familjeåret till församlingsåret.


Lördag

Kl. 10.00 – 11.15 Bibelstudium – en modell för ett fungerande bibelstudium

Kl. 11.15 – 11.30 Fruktpaus

Kl. 11.30 – 13.00 Högtidsgudstjänst

Kl. 13.00 – 14.30 Lunch

Kl. 15.00 – 16.30 Fungerande gemenskap, fungerande tjänande och fungerande gudstjänst – seminarier som bygger på smågruppssamtal (samtalen följs upp några veckor senare).

Kl. 16.30 – 18.00 Utåtriktad verksamhet

Kl. 18.00 – 19.00 Kvällsmat

Kl. 19.00 – 20.30 Kvällsmöte med Willy Aronsen

 

Söndag

Kl. 10.00 – 11.15 Seminarium: En fungerande församlingsstyrelse

Kl. 11.15 – 11.30 Fruktpaus

Kl. 11.30 – 13.00 Fungerande funktionärer – parallella seminarier för församlingsföreståndare, sekreterare, kassörer, mötes- och gudstjänstledare - dessa seminarier är öppna även för dem som inte har just dessa tjänster i församlingen.

Kl. 13.00 Lunch & gemensam avslutning

Under flera av dessa möten ordnas särskilda möten för barnen.

Anmälan

Anmälan till denna helg sker till Adventistsamfundets reception 08-545 297 70 eller reception@adventist.se senast den 25 januari!