Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Dela

Levande församling

Kretsträff för centrala/östra/norra kretsen i Stockholm, i första hand för följande församlingar: Stockholm centrala, Stockholm Finska, Stockholm Spanska, Vårby Gård, Ekebyholm, Uppsala, Västerås, Norrköping, Linköping, Karlstad, Örebro, Nyhyttan, Borlänge, Gävle, Norra Hälsingland, Slussfors, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund.

27 jan 2012 - 29 jan 2012

Med anledning av att det 2012 är församlingens år så kommer kretsträffar med temat "Levande församling" att hållas i hela landet under olika helger.

PROGRAM

Fredag

Kl. 19.00 – 21.00 Kvällsmöte med predikan av Berny Carlsson och Willy Aronsen. En överlämningsgudstjänst – från hem & familjeåret till församlingsåret.


Lördag

Kl. 10.00 – 11.15 Bibelstudium – en modell för ett fungerande bibelstudium

Kl. 11.15 – 11.30 Fruktpaus

Kl. 11.30 – 13.00 Högtidsgudstjänst

Kl. 13.00 – 14.30 Lunch

Kl. 15.00 – 16.30 Fungerande gemenskap, fungerande tjänande och fungerande gudstjänst – seminarier som bygger på smågruppssamtal (samtalen följs upp några veckor senare).

Kl. 16.30 – 18.00 Utåtriktad verksamhet

Kl. 18.00 – 19.00 Kvällsmat

Kl. 19.00 – 20.30 Kvällsmöte med Willy Aronsen

Söndag

Kl. 10.00 – 11.15 Seminarium: En fungerande församlingsstyrelse

Kl. 11.15 – 11.30 Fruktpaus

Kl. 11.30 – 13.00 Fungerande funktionärer – parallella seminarier för församlingsföreståndare, sekreterare och kassörer, mötesledare/gudstjänstledare - dessa möten är öppna även för dem som inte har just dessa tjänster i församlingen. 

Kl. 13.00 Lunch & gemensam avslutning

Under flera av dessa möten ordnas särskilda möten för barnen.

Anmälan

Anmälan till denna helg sker till Adventistsamfundets reception 08-545 297 70 eller reception@adventist.se senast den 18 januari!