Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Minnesord

"Lekmannapredikant" ur tiden
Dela

"Lekmannapredikant" ur tiden

Den 16 augusti avled Jaakko Refsbäck i sviterna efter ett hjärtstopp 17 dagar tidigare, 73 år gammal. Jaakko hade Adventistsamfundets uppdrag som stödpastor i Borlänge och Västerås under sina sista år.

Jaakko föddes som det fjärde och sista barnet i en familj som var bland de första adventisterna i Björneborg, Finland, ett knappt år efter krigsslutet. Som femåring kom han tillsammans med sin mamma Kerttu Lamminpää till Sverige och Nyhyttans Badanstalt där hon fått arbete som kokerska. Vartefter kom även de äldre syskonen och pappa Rainer. Genom sin mamma kom Jaakko att präglas av en innerlig kristen tro samtidigt som hemmet i långa perioder kom att präglas av pappans alkoholmissbruk. Detta missbruk ledde till att Jaakko i förtid tvingades avsluta sin skolgång på Ekebyholm för att hjälpa till med skulderna hemma. Han började sin gärning i Adventistsamfundet som diskare på Nyhyttans badanstalt 1960. Men drömmen var egentligen att bli pastor, vilket såg omöjligt ut utan slutförd folkskola. Kolportörsledaren Stig Sjölander såg då till att Jaakko fick plats som sättarlärling på Skandinaviska Bokförlaget i Stockholm 1963. Jaakko förblev förlaget troget i Stockholm och Gävle som typograf fram till 1972.

Jaakko startade upp ett eget företag i Nyhyttan 1972 som först verkade inom textilindustrin och så småningom växte till att omfatta tillskärning i alla slags material. Även om han inte blev pastor fortsatte han att vittna om sin tro för kunder och leverantörer, samtidigt som han försörjde sin växande familj. Han hade också i perioder ansvar som föreståndare i Nyhyttans församling och andra uppgifter i församlingen. Jaakko var en mycket humoristisk, lättsam person och på samma gång en människa med ett djupt allvar och engagemang i frågor som han brann för.

När han uppnådde pensionsåldern drog han ner på sitt engagemang i företaget och sökte möjlighet att få ägna sig åt Guds verk lite mer på heltid. Samfundet gav honom 2009 uppdrag som "lekmannapredikant" i Borlänge Adventkyrka. Tillsammans med hustrun Anna-Mona reste han även runt i landet och hjälpte till efter förmåga att fylla predikoturerna med både predikan och sång och på så sätt stötta medlemmar, pastorer och församlingar. Vartefter växte uppdraget till att vara stödpastor i Borlänge och Västerås församlingar, vilket han utförde med stor glädje och noggrannhet fram till han blev sjuk. För de som kände Jaakko personligen märktes att hans syn på livet blev ljusare när han äntligen fick möjlighet att göra det som han så länge känt sig kallad till: att predika evangelium om Jesus och hans snara ankomst. Det är aldrig för sent att börja tjäna Guds rike som själasörjare och predikant.

Jaakko lämnar efter sig hustrun Anna-Mona sedan nästan 50 år och sex barn med familjer.

Begravning hölls i Nyhyttans Adventkyrka den 20 september. Ge gärna en minnesgåva till ADRA Sveriges Katastroffond!