Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Ledarskapsdagar på Västeräng

Är du en ledare i församlingen eller i en verksamhet i församlingen? Då är denna helg för dig! Kom och bli inspirerad och hämta kunskaper och färdigheter.

5 jun 2014 - 7 jun 2014

”I Mästarens fotspår” – från efterföljare till ledare!

Västeräng 4-7 juni 2014

Program

Onsdag 4 juni

18.00 – 20.00 Kvällsmat
20.30 Kvällsandakt

Torsdag 5 juni

08.00 Frukost
09.00 Andakt
09.30 Ledarutbildning
1. Hur utvärderar man församlingens resurser? Bobby Sjölander
2. Mål och Visioner. Göran Hansen.
10.30 Paus
11.00 Ledarutbildning
1. Evangelisation och ungdomar 2015! Bobby Sjölander och Willy Aronsen
2. Hur kan församlingsorganisationen fungera som bäst? Georg Filippou
12.00 Församlingsteamen träffas
12.30 Lunch
14.00 Workshops session 1
15.00 Paus
15.30 Workshops session 2
16.30 Församlingsteamen träffas
17.30 Kvällsmat
19.30 Samling på Altarklippan
21.00 Fika i matsalen

Fredag 6 juni

08.00 Frukost
09.00 Andakt
09.30 ”Who is a leader?” Raafat Kamal
10.30 Paus
11.00 ”Strategic thinking” Raafat Kamal
12.30 Lunch
14.00 ”Supporting the Pastor” Raafat Kamal
15.00 Paus
15.30 ”Developing leaders” Raafat Kamal
17.30 Kvällsmat
19.30 Kvällsmöte med Raafat Kamal

Sabbat 7 juni

08.00 Frukost
10.00 Bibelstudium
11.30 Högtidsgudstjänst med predikan av Göran Hansen
13.30 Lunch
15.30 Västeräng - 70 år på 70 minuter
17.30 Kvällsmat
19.30 Vi led(k)er tillsammans
21.00 Fika

Anmälan

Senast den 26 maj till Adventistsamfundets reception: reception@adventist.se eller 08-545 297 70.

Ledarskapsdagarna på Västeräng är en utbildningsträff och därmed gratis (rum och måltider). Samfundet betalar resekostnader som överstiger 300 kronor/person (under förutsättning att man samåker eller väljer billigaste färdsätt - detta ska på förhand avtalas med utbildningsträffens arrangör (i detta fallet Bobby Sjölander).

För de som endast kommer till sabbatens möten (fredag kväll-lördag) kommer mat och husrum att kosta följande: Frukost 40 kr, lunch 50 kr, kvällsmat 40 kr (barn 3-10 år 50% rabatt), övernattning 150 kr/person (familj 400 kr).