Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Kvinnor i ledarskap – ett förtydligande

För att undvika missförstånd när det gäller beslutet om kvinnor i ledarskap som togs av Transeuropeiska divisionens (TED) styrelse den 16 november 2011, har TED:s ledning gjort följande uttalande:

”Vi önskar understryka att TED inte har beslutat om några förändringar i generalkonferensens/TED:s policy eller stadgemodell. TED ger unioner tillstånd att hantera frågan om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga pastorer inom ramen för TED:s riktlinjer för invigda pastorer som antogs av TED:s styrelse år 2009, förutsatt att TED konsulteras och att beslutet godkänns av tillämplig beslutande organ i unionen. TED tillåter inte ordination av kvinnor inom sitt territorium, men väntar på att generalkonferensen genomför sin studie av ordinationsteologin.”

Transeuropeiska divisionens ledning

Den tidigare rapport som gavs om beslutet läser du här.