Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Kristen förälder idag

En konferens för dig som kristen förälder. Plats: Örebro.

28 okt 2011 - 30 okt 2011

Mer information kommer du i fortsättningen att hitta på www.kristenforalderidag.se. Hoppas att just du kommer ha möjlighet att vara där och ta del av all den inspiration och alla utmaningar vi förbereder för dig som förälder!