Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Kristen förälder idag: 28-30 oktober är det dags igen!

För två år sedan anordnade ungdomsavdelningen den första föräldrakonferensen i Örebro. Den blev så uppskattad att vi bestämde oss för att göra om det, och nu är dags igen. Med temat "Barn av idag".

Den 28-30 oktober kommer en härlig och mycket kompetent skara talare att anlända till Örebro för att, efter bästa förmåga, inspirera och utmana oss föräldrar att låta vår tro ta plats i våra familjer och liv.

Bland annat så kommer Linda Mei Lin Koh, som ansvarar för Childrens Ministries (www.gcchildmin.org) inom Generalkonferensen (www.adventist.org), tillsammans med sin man.

Claire Sanches-Shutte som ansvarar för Childrens Ministries i den Transeuropeiska unionen (www.ted-adventist.org) med sin man som arbetar med Family Ministries.

Victor och Grybeate Marley från Norge, båda pastorer men också ansvariga för Ungdoms- och familjearbetet i Adventistsamfundet där.

Utöver dessa långväga talare, har vi bjudit in talare från olika organisationer här i Sverige, med olika bakgrund och kunskaper som berör våra barn och familjer.

Vi hoppas att just du har möjlighet att närvara! Du kommer att få en härlig helg med många möjligheter att utvecklas och utmanas i ditt kristna föräldraskap!

Carina Lillbäck Larsson Adventistsamfundets barnledare

Den senaste informationen om konferensen hittar du på www.kristenforalderidag.se.