Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Kenya stoppar biståndsorganisationer

I tidningen Dagen berättas att regeringen i Kenya stoppar 500 biståndsorganisationer från att arbeta i landet, däribland ADRA Kenya som genom åren stötts av ADRA Sverige. ADRA Kenya, som verkat i landet under 25 år, dementerar att de hör till de biståndsorgan som avregistrerats.

ADRA Kenyas direktor Marcel Kaba skriver i ett pressmeddelande att "ADRA Kenya inte berörs av de beslut som på senare tid fattats av regeringens koordinationsråd för frivilligorganisationer (NGO) och vi ser det som en bekräftelse på det hårda arbete vi lagt ner på vår organisations transparens och professionalitet".

ADRA Kenya har inte nämnts bland de biståndsorgan som förbjudits enligt Marcel Kaba och han säger att han personligen varit i kontakt med koordinationsrådet och fått det bekräftat att verksamheten är godkänd och kan fortsätta utan avbott.

För närvarande ingår inte Kenya bland ADRA Sveriges projektländer, men så sent som 2008 fick ADRA Kenya stöd från Adventistsamfundets Katastroffond för hjälpinsatser för flyktingar då ett presidentval orsakade oroligheter i landet.

Skälet till att 500 biståndsorganisationer "svartlistas" av regeringen i Kenya sägs vara ett led i krafttagen mot den ökande aktiviteten från muslimska terrororganisationer som drabbat landet. Men flera av de biståndsorgan som nu förbjuds arbeta i landet är kristna. Deras bankkonton har frusits och deras utländska personal har fått sina arbetstillstånd indragna. Kritiker anklagar nu den kenyanska regeringen att använda terrorhotet som en förevändning att öka kontrollen över landet och inskränka demokratiska fri- och rättigheter.

Rainer Refsbäck

Se också:

http://www.dagen.se/kenya-stoppar-500-hj%C3%A4lporganisationer-1.305911

http://www.adrakenya.org/index.php?id=35&offset=2